Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de La Vall d’Ebo és l’òrgan encarregat del govern i l’administració del nostre municipi, i s’organitza i actua amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, i exercix les seues competències amb plena subjecció al que disposa la Constitució Espanyola, en la legislació bàsica estatal sobre règim local, dictada a l’empara de l’article 149.1.18ª CE, i en la legislació de règim local que aprove la Comunitat Valenciana en l’àmbit de les seues competències.

L’Ajuntament de La Vall d’Ebo exercix les seues competències pròpies, arreplegades en la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, en règim d’autonomia i sota la seua pròpia responsabilitat. De conformitat amb els articles 3 al 9 del Reglament Orgànic els principis generals pels que es regix l’Ajuntament de La Vall d’Ebo són:
-Principi de legalitat
-Principi d’autonomia local
-Principi de servici objectiu a l’interés general
-Principi de participació democràtica
-Principi d’integritat democràtica, transparència i proximitat
-Principi de gestió responsable
-Principi d’eficàcia

ALCALDESSA

L’Alcaldessa presidix la Corporació i ostenta la màxima representació del municipi. Li correspon la superior direcció i coordinació del Govern i de l’administració municipal.

Entre les seues atribucions figura la d’establir les directrius generals de l’acció de govern municipal i assegurar la seua continuïtat; així com l’organització i estructura de l’administració municipal executiva sense perjuí de les competències atribuïdes al Ple en matèria d’organització municipal.

En l’exercici de les seues competències, l’alcaldia podrà aprovar bans i decrets, així com dictar Instruccions per a dirigir l’actuació dels òrgans municipals en l’exercici ordinari de les seues competències.

L’actual Corporació municipal, en sessió plenària celebrada el dia 15 de juny de 2019, va triar com a alcaldessa a Dª. Leonor Jímenez Damáso, més coneguda com Nory.

PLE DE L’AJUNTAMENT

NOMCÀRRECPARTIT P.DELEGACIÓC.Comptes
Leonor N. Jiménez DamasoBatleP.S.O.E President
Purificación Mengual MengualTinent-BatleP.S.O.EServeis MunicipalsVocal titular
Ma Teresa Barber MasanetRegidoraP.S.O.EServeis Socials i IgualtatVocal titular
Juan Vte. Moll MengualRegidorP.S.O.EAgricultura i VialsVocal titular
Beatrice Frau NogueraRegidoraP.S.O.ECultura, Educació i Medi ambientVocal titular
     
Back to top
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad