Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Característiques de la vegetació de La Vall d’Ebo

La Vall d’Ebo, igual que altres parts del nostre territori, ha sigut durament i repetidament castigada pels incendis forestals. Malgrat això, encara ens podem trobar zones representatives amb la vegetació potencial del territori. A més, i com a conseqüència dels incendis, també podem trobar tota la seqüència degradativa en les comunitats vegetals, les quals passem a comentar breument.

Les diverses formacions vegetals les podem descriure com a climatòfiles, si estan directament relacionades amb el clima i el sòl del territori, i com a edafòfiles, si depenen directament de la humitat, la salinitat, la nitrofilia o altres factors. Anem a parlar un poc de les primeres.

Com a representant de la vegetació potencial sobre sòls calcàris de la zona litoral seca o subhumida trobem els carrascals, els quals podem definir com a formacions boscoses amb predomini de la carrasca. Constaria dels següents estrats de vegetació:
– estrat arbori, amb carrasques ( Quercus rotundifolia i Quercus ilex).
– estrat subarbustiu dens, amb llentiscle (Pistacilentiscus), espinals (Rhamnus sp.), genebres (Juniperus sp.).
– estrat amb lianes, com l’aritjol (Smilax aspera)madreselva (Lonicera implexa), vidiella (Clematis flammula), rogeta (Rubia peregrina), etc.
– espècies característiques i diferencials termòfiles: margalló (Chamaerops humilis), ginestó (Osyris quadripartita), etc.

Actualment, només podem trobar carrascals amb aquestes característiques, ben conservats, en unes poques zones del terme, especialment en la “muntanyeta”. Malgrat això, la carrasca i moltes de les espècies a ella associades són relativament freqüents en tot el territori.
La degradació dels carrascals deriva en primer terme en un llentisclar, amb un clar predomini del llentiscle, coscoll (Quercus coccifera), margalló, genebre, arç negre (Rhamnus lycioides), ullastre (Olea europaea var. sylvestris), garrofer (Ceratonia iliqua), etc. Aquestes espècies creen un ambient ombrívol, la qual cosa fa que l’estrat herbaci siga molt pobre, destacant el llistó (Brachypodium retusum). Encara podem trobar llentisclars, formant xicotetes colònies en les zones més protegides de l’acció humana.

La segona etapa de substitució origina matolls (timoners, romerals, estepers, etc.), les quals són formacions obertes dominades per plantes amb una alçària menor d’un metre. Constitueixen les vertaderes garrigues, amb espècies com el romer (Rosmarinus officinalis), cepell (Erica multiflora), estepa (Cistus albidus), argelaga (Ulex parviflorus), etc. Aquesta comunitat està ben representada en el territori, especialment en zones repetidament cremades.
Per últim, la tercera etapa de substitució en la sèrie degradativa, és la formada pels pasturatges, constituida per praderes seques, situades en zones molt egradades del bosc i matoll, les quals es mantenen gràcies a la humitat climàtica. Les espècies més abundants pertanyen a les gramínies i a les lleguminoses.
Atenció especial mereixen les àrees amb pi blanc (Pinus halepensis), les quals són restes de passades repoblacions, però com a conseqüència del seu caràcter piròfit també són escasses hui en dia.

Pel que fa a les formacions edafòfiles, comentarem primer els baladrars, dominats pel baladre (Nerium oleander ), molt abundant al llarg del riu Girona. Normalment va acompanyat d’esbarzers (Rubus ulmifolius), i de rosers silvestres (Rosa sp.), fent impenetrable en molts punts la rambla del riu. Un segon tipus de comunitats edafòfiles són les nitròfiles, és a dir, aquelles amb afinitat per medis rics en elements nitrogenats solubles, els quals van lligats a l’activitat humana i ramadera (vores de camins, camps de cultiu, corrals,etc.). Són comunitats amb un elevat nombre d’espècies, moltes d’elles cosmopolites i altres exòtiques. La vegetació nitròfila és un excel.lent bioindicador de la degradació. Com a exemple, podem citar a les ortigues (Urtica sp.), vareta de Sant Josep (Asphodelus fistulosus), blet (Chenopodium album), i nombroses compostes, etc.

Altres comunitats més especialitzades, també presents en el territori, són aquelles formades per vegetals que viuen a les zones d’ombria on l’aigua regala , amb falzia de pou (Adiantum capillus-veneris), o en zones amb una elevada humitat edàfica, amb joncs. (Pascual Durà)
A continuació, oferim un llistat (no exhaustiu) de la Flora local que hem pogut catalogar gràcies a la col·laboració de la Conselleria de territori i vivenda, “Costumari Botànic” de Joan Pellicer (Ed.elBullent), i la paciència de Joan-ma, Pep, Pascual i altres. (El “+” assenyala els endemismes)

ESPÈCIENOM LOCAL
Acanthus mollisCarnera
Acer monspessulanum+Auró+
Aceras anthropophorum+Orquidea?+
Achillea ageratumHerba Cuquera
Adiantum capillus-VenerisFalzia
Agave americanaPitera
Agrimonia eupatoriaServerola
Ajuga ivaSempreviva
Alcea roseaMalva vera
Allium ampeloprasumAll porro
Allium cepaCeba
Allium sativumAll
Aloe veraAssèver
Anacyclus clavatusPanigroc
Anacyclus valentinusBóligs
Anchusa italicaLlengua de bou
Andryala ragusinaLlonja
Anthemis arvensisCamamirla borda
Aphyllanthes monspeliensisJuncillo
Apium graveolensApi
Arctium minusLleparassa
Arenaria aggregata+Arenària+
Arenaria montana+Arenària vera+
Arenaria valentina+Arenaria+
Arisarum vulgareRapa / Dragoneta
Aristolochia Baetica+Aristoloquia+
Aristolochia paucinervisCarabasseta
Aristolochia pistolochiaAristoloquia
Artemisia absinthiumDonzell
Artemisia lucenticaBotja
Arundo donaxCanya
Asparagus acutifoliusAsparraguera
Asperula cynanchicaVareta d’or
Asphodelus fistulosusVareta de sant josep
Asphodelus ramosusGamó
Asplenium onopterisFalzia negra
Asplenium trichomanesFalzia roja
Atractilis humilisCard Hereu
Avena byzanthinaCaüla
Bellis annuaMargarida
Biarum dispar+Orquídea?+
Bidens aureaBotons d’or
Biscutella montana+Llunetes+
Biscutella rosularis+Llunetes+
Biscutella stenophylla+Herba de llunetes+
Borago officinalisBorratja
Brachypodium retusumFenàs/Llistó
Brassica repanda+Ravenissa+
Bufonia perennis+Junquillo falç+
Buplerum fruticescensAjoca perdius
Bupleurum rigidumOrella de llebre
Calamintha sylvaticaMentera
Calendula arvensisLlevamá
Calicotome spinosaCambrona
Campanula rotundifolia+Campaneta de roca+
Capsella bursa-pastorisSarro de pastor
Capsicum annuumditet
Cardaria drabaMuixos
Cardina corymbosaCard cigrell
Carduncellus monspeliensiumEscanyaboc
Carduus assoi+Card ver+
Carduus nutansCard
Carlina gummiferaCard sant
Carthamus arborescensCard de camí
Carthamus lanatus lanatusCard fuet
Catananche caeruleaCerverina
Celtis australisLlidoner
Centaurea aspera stenophyllaBracera
Centaurea aspera+Santaula+
Centaurea calcitrapaObreülls
Centaurea mariolensisBracera
Centaurea rouyi+Bracera+
Centaurium quadrifoliumCentaura
Centranthus ruberFavera borda
Ceratonia siliquaGarrofer
Ceterach officinarumHerbeta doraeta
Chaenorhinum origanifolium+Esperons de roca+
Chamaerops humilis+Margalló+
Chenopodium albumBlet
Chondrilla junceaCama-roja dolça
Chrysanthemum segetumUll de bou
Cichorium intybusCama-roja
Cirsium arvenseCalcida
Cirsium monspessulanum feroxLletugueta de sèquia
Cirsium valentinum+Card morat+
Cistus albidusEstepera
Cistus clusiiRomerola
Cistus crispusXara
Clematis flamulaVidiella
Conium maculatumCicuta major
Convolvulus arvensisCorretjola
Coriaria myrtifoliaRoldor
Coris monspeliensisSumac
Coris monspeliensis+Iva+
Coronilla scorpioidesEnamorà
Crataegus azarolusSorollera
Crataegus monogynaCireretes de laguar
Crepis albida+Llicsó de penya+
Crepis capillarisCabellets
Crepis foetidaHerba pudenta
Crepis vesicariaCap roig
Cucurbita pepoCarabassera
Cuscuta epithymumCabellets
CydoniaoblongaCodonyer
Cynanchum acutumMatagós
Cynoglossum creticumBesneula
Cytinus hypocistisMelera
Cytisus heterochrous+Ginesta+
Daphne gnidiumMatapoll
Daucus carotaSafanoria
Delphinium staphisagria+Paparra+
Dictamnus hispanicus+Amfàbiga de pastor+
Digitalis obscuraClavellinera borda
Diplotaxis erucoidesRavanell
Dipsacus fullonumCardador
Dorycnium hirsutumCoronela
Echinops ritroPerica blau
Echium vulgareBovina
Elaeoselinum tenuifolium+Fenoll marí+
Elaeselinum asclepiumNeldo
Epherda fragilisGinesta borda
Epipactis parviflora+Orchidea?+
Equisetum ramosissisumCoeta de cavall
Erica multifloraXipell/Cepell
Erica terminalis+Erica+
Erinacea anthyllisCoixí de monja
Erodium saxatile+Agulla de penya+
Eruca vesicariaRuca
Erucastrum virgatum+Ravenissa de roca+
Eryngium campestreCard perical
Erysimum gomezcampoi+Erismo+
Euphorbia characiasLletrera
Euphorbia isatidifolia+Lletera terrera+
Euphorbia serrataLletreguera
Ferula communisCanyafel
Ficus caricaFiguera
Foeniculum vulgareFenoll
Fraxinus ornus+Fleix+
Fumaria capreolataPonedora
Galium valentinum+Qualladora+
Globularia alypumSaüllà
Hedera helixHedrera
Hedypnois creticaHerba plana
Helianthemum origanifoliumSetge
Helichrysum stoechasBotja
Heliotropum europaeumHeliotrop
Hippocrepis valentina+Ferradura de roca+
Hordeum murinumMargall d’Espiga
Hyparrhenia hirtaAsbelatge
Hypericum ericoidesCor de penya
Hypericum ericoides+Pinzell de roca+
Hypericum perforatumPericó
Hypochoeris radicataColeta
Inula viscosaJolivarda
Iris germánicaLliri
Jasonia glutinosaàrnica
Juglans regiaAnouer
Juniperus communis communisGinebre
Juniperus oxycedrusGinebrer
Juniperus phoeniceaSevina
Kundmannia siculaFenollassa
Lathyrus tremolsianus+Pesol bord+
Laurus nobilis+Llorer+
Lavandula latifoliaEspígol
Leuzea coniferaCarxofa borda
Linaria cavanillesii+Gallo de roca+
Linaria depauperata+Gallets+
Linum usitatissimumLli
Lithospermum fruticosumHerbeta de (la) sang
Lolium rigidumMargall
Lonicera implexaMadreselva
Lythrum salicariaSalicària
Malva silvestrisMalvera
Marrubium vulgareManrúbio
Medicago sativaAlfàls
Melissa officinalisTarongina
Mentha pulegiumMenta
Mentha spicataHerba sana
Mentha suaveolensMenta Borda
Mercurialis tomentosaOrelleta de rata
Morus AlbaMorera (blanca)
Morus NigraMorera (negra)
Myrthus communisMurta
NasturtiumofficinalisCrèixens
Nerium oleanderBaladre
Ocimum basilicumAmfàbiga
Oenanthe lachenaliiFenoll d’aigua
Olea europeae sylvestrisOlivera borda/Ullastre
Onobrychis argentea+Esparceta+
Ononis fructicosaCigronera
Opuntia ficusPalera
Orchis olbiensis+Orchidea?+
Origanum vulgareOrenga
Osyris quadripartitaGinestó
Papaver rhoeasRosella
Papaver somniferumCascall
Parietaria judaicaRoca(o rapa)-morella
Paronychia argenteaHerba capçotera
Paronychia suffruticosa+Sanguinaria+
Pastinaca sativaXirivía
Phagnalon saxatilisBotja
Phillyrea latifolia+Aladern+
Phyllitis scolopendrium+Llengua de cérvol+
Pimpinella gracilis+Julivert negre+
Pinus halepensisPi Bord(blanc)
Pinus PineaPi Ver
Pistacia lentiscusMata/Llentiscle
Pistacia terebinthusCornicabra
Plantago AlbicansPenosella
Plantago coronopusRampets
Plantago majorPlantatge
Polypodium cambricumPolipodi
Portulaca oleraceaVerdolaga
Psoralea bituminosaGirasol de marge
Pteridium aquilinumFalaguera
Punica granatumMagraner
Pyrus malusPomera
Quercus cocciferaCoscoll
Quercus fagineaGal·ler
Quercus ilexCarrasca
Reichardia intermediaBrescaconilla
Reichardia picroidesBrescaconilla
Reichardia tingitanaBrescaconilla
Reseda valentina+Reseda+
Retana sphaerocarpaGinestera
Rhamnus alaternusMombrú
Rhamnus lycioides+Arç negre/Aranyoner+
Rosa sp.Roser
Rosmarinus officinalisRomer (mascle)
Rubia peregrinaRogeta
Rubus ulmifoliusEsbarzer
Rumex crispusEsparadella
Ruta angustifoliaRuda
Salix albaSalze
Salix atrocineraSarga (negra)
salix elaeagnosSarga
Salix eriocephalaVareta de sant Josep
Salvia blancoana+Sàlvia+
Salvia verbenacaTàrrec
Sambucus nigraSaüc
Santolina chamaecyparissusCamamirla
Saponaria glutinosaSaponària
Saponaria ocymoidesAlfàbega borda
Sarcocapnos saetabensis+Orelleta de roca+
Satureja FruticosaPur(r)iol
Satureja obovata+Sejolina+
Saxifraga corsica+Saxifraga+
Saxifraga longifolia+Corona de rei+
Scabiosa atropurpureaEscapiosa
Scabiosa saxatilis+Escabiosa+
Scandix pecten-venerisAgulles de pastor
Scirpus holoschenusJonquera
Scolymus hispanicusCardet (de moro)
Scorpiurus subvillosusLlenguetes (d’ovella)
Scrophularia balbisii+Setge+
Scrophularia tanacetifolia+Setge ver+
Sedum albumRaïm de sapo
Sedum sediformeRaïmet de pastor
Selaginela denticulataSelaginel·la
Sideritis angustifoliaRabet de gat
Sideritis dianica+Rabet de gat de la Marina+
Sideritis tragoriganum+Cua de gat+
Silene latifoliaXiulitera
Silene mellifera+Esclafidora (apegalosa)+
Silene vulgaris vulgarisConillets
Sisymbrium crassifolium+Rabanillo+
Smilax asperaArítjol
Solanum dulcamaraDolçamara
Solanum lycopersicumTomaquera
Solanum nigrumTomaquera del diable
Sonchus oleraceusLlicsó
Sonchus tenerrimusLlicsó de perdiu
Spiranthes spiralis+Orchidea?+
Stachis heracleaSantónica
Stipa tenacissimaEspart
Taxus baccata+Teix+
Teucrium buxifolium+Poliol de roca+
Teucrium ChamaedrysCamedrí (Brotónica)
Teucrium flavum+Quina+
Teucrium homotrichum+Herba cuquera+
Teucrium poliumTimó mascle
Thapsia villosaFenollassa groga
Thymelaea hirsutaVerdolera
Thymelaea tinctoriaMerdacruix
Thymus piperella+Pebrella+
Thymus vulgaris+Timó+
Tilia platyphyllosTil·ler
Trachelium caeruleumOrogal
Tricum aestivumForment/Blat
Trifolium repensTrèvol
Typha latifoliaBova
Ulex parviflorusAngilaga
Ulmus minorOm
Urginea maritimaCeba porrera
Urtica urensOrtiga
Vaccaria hispanicaVacària
Verbascum thapsusCol de moro
Verbena officinalisBerbena
Vicia fabaFavera
Vinca difformisVinca
Vincetoxicum nigrumMasera
Vitis ViniferaVinya
Vivurnum tinusAmbroser
Zea MaysDacsera
Back to top
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad